Tỷ giá ngoại tệ tại ngân hàng OceanBank

Ngoại Tệ Mua CK Bán CK
USD Đô la Mỹ5 23,1855 23,295
AUD Đô la Úc-145 15,235-23 15,652
CAD Đô la Canada-57 17,385-54 17,673
EUR Đồng Euro-43 24,917-13 25,338
GBP Bảng Anh-95 29,765-26 30,279
JPY Yên Nhật-2 206-1 211
SGD Đô la Singapore-68 16,447-9 17,001
KRW Đồng Won Hàn Quốc1820